NUTRITECH

Nazwa programu: NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej na skalę światową w postaci izolatu białkowego na bazie makucha rzepakowego wraz z technologią jego wytwarzania, do zastosowań w sektorze produktów mlekopodobnych. Rezultatem Projektu będzie innowacja produktowa w postaci know-how dotyczącego izolatu białkowego (produkt) na bazie makucha rzepakowego możliwego do zastosowania w sektorze produktów mlekopodobnych wraz z technologią jego wytwarzania. Rezultat będzie komercjalizowany w formie licencji.

Wartość projektu 6 053 475,70 zł, wkład ze środków krajowych 4 578 177,59 zł.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Więcej informacji: NUTRITECH

Coolbrand 2020